Concordia was de Romeinse godin van de eendracht, meestal opgevat als de eendracht onder de leden van eenzelfde geslacht en van eenzelfde familie, of in staatkundige zin als de eendracht onder de burgers en onder de verschillende standen, wier twisten zo dikwijls de staat in het grootste gevaar hebben gebracht.

Gewoonlijk stelde men Concordia voor als een deftige, bejaarde vrouw met een hoorn des overvloeds in de linker- en een schaal, of een olijftak in de rechterhand, somtijds ook met in elkander geslagen handen.

 

 

 

~ Home ~

~ Cafetaria ~

~ Activiteiten ~

~ Geschiedenis ~

~ Vacatures ~

~ Contact ~

~ Route ~

~ Links ~

 

Geschiedenis

Verenigingsgebouw Concordia

Concordia

Foto: Restaurant Marktzicht (het vroegere Concordia) aan de Lange Voor omstreeks 1997. Boven de gevel is nog het religieuze beeld zichtbaar.

Na de inrichting van het stationsemplacement en de bouw van Linde moet de bouw van Concorida aan de Lange Voor voor die tijd indrukwekkend zijn geweest. Tot 1914 was Concordia, dat als verenigingsgebouw voor de Roomsch Katholieke Mannen en Jongelingen Vereeniging "Concordia Inter Nos" diende, gevestigd aan de Vledderstraat op de plaats waar later Rikhof zijn schoenhandel dreef en heden ten dage Hofland Optiek gehuisvest is. "Concordia Inter Nos" maakte haar naam van Eendracht Onder Ons waar en smeedde samen met het RK kerkbestuur in 1913 plannen tot de bouw van een nieuw verenigingsgebouw. In datzelfde jaar werd grond aangekocht aan de Lange Voor en in de winter van 1914/15 was de bouw klaar. In 1926 werd het hoofdgebouw uitgebreid met een kegelbaan, terwijl in 1930 achter Concordia een klein gebouwtje werd neergezet waar de jeugd het schieten met pijl en boog beoefende. Beheerder was Frans Hermelink, die deze functie ook al aan de Vledderstraat vervulde en pas in 1950 deze rol zou overdragen aan Bernard Peters. Later ging Concordia, dat in de volksmond "De Klep" genoemd werd, over in particuliere handen en werd het geëxploiteerd als restaurant "Marktzicht", terwijl het heden ten dage een soortgelijke functie vervult onder de naam "De Tafel van Twenthe".

Aanvulling: In 2007 heeft de fam. uit het Broek, de huidige gastheer van het Eetcafé en Cafetaria, de naam Concordia weer in gebruik genomen.

Hieronder nog een tweetal foto's van het gebouw uit de "Oude Doos". Exacte jaartallen zijn niet bekend maar wie het weet mag het zeggen.

Concordia

Concordia

Voor meer geschiedenis van Denekamp kunt u verder kijken op de site van Heemkunde Denekamp: Werkgroep Canon van Denekamp